Domů

Archiv Oddělení Číslo AP* Nadpis AP* Druh AP* Elektronické AP*
Cheb OF 85 JEDNOTA ZAMĚSTNANCŮ ČSD, ODBOČKA CHEB, 1924-1933 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 87 NĚMECKÁ SOCIÁLNĚDEMOKRATICKÁ STRANA DĚLNICKÁ, OBLASTNÍ ORGANIZACE CHEB, 1933-1935 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 95 SCHMIDT GEORG, 1266-1882 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 107 ARCHIV OBCE OKROUHLÁ, 1921-1939 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 109 TĚLOCVIČNÝ SPOLEK SKALNÁ, 1910-1942 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 111 ARCHIV OBCE ŽÍROVICE, 1901-1943 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 121 ARCHIV OBCE VÝSPA, 1889-1943 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 131 OBECNÁ ŠKOLA OPATOV, 1901-1941 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 133 SPOLEK PRO ROZŠÍŘENÍ ŽENSKÉHO VZDĚLÁNÍ CHEB, 1900-1936 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 135 JEDNOTŘÍDNÍ RODINNÁ ŠKOLA SESTER SV. KŘÍŽE CHEB, 1912-1925 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 137 ŠKOLA PRO VAŘENÍ A DOMÁCNOST CHEB, 1907-1925 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 139 MĚSTSKÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ŽENSKÁ POVOLÁNÍ CHEB, 1927-1939 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 141 MĚSTSKÁ JEDNOTŘÍDNÍ RODINNÁ ŠKOLA CHEB, 1921-1927 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 143 ODBOROVÁ ORGANIZACE NĚMECKÝCH ŽELEZNIČÁŘŮ, PLATEBNA MOSTOV-NEBANICE, 1922-1933 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 145 SOUKROMÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ŽENSKÁ POVOLÁNÍ SESTER SV. KŘÍŽE CHEB, 1912-1939 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 147 PRACOVNÍ ŠKOLA SESTER SV. KŘÍŽE CHEB, 1883-1927 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 153 DVOUTŘÍDNÍ RODINNÁ ŠKOLA SESTER SV. KŘÍŽE CHEB, 1920-1935 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 155 MATEŘSKÁ ŠKOLA SESTER SV. KŘÍŽE CHEB, 1896-1939 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 157 OBECNÁ ŠKOLA BOŽETÍN, 1883-1944 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 159 RODINNÝ ARCHIV MÜLLERŮ, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, 1566-1939 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 161 ARCHIV OBCE POMEZNÁ, 1923-1938 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 163 MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR POMEZNÁ, 1945-1948 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 165 SOKOL - TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA POMEZÍ, 1948-1950 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 167 ROLNICKÝ A LESNÍ SPOLEK "KASINO" KOPANINA, 1910-1938 Prozatímní inventární seznam
Cheb OF 169 ARCHIV OBCE LIBÁ, 1917-1945 (1949) Prozatímní inventární seznam

Stránky