Domů

Archiv Oddělení Číslo AP* Nadpis AP* Druh AP* Elektronické AP*
Plzeň 3. 384 DOBŘANSKÉ KAOLINOVÉ A ŠAMOTOVÉ ZÁVODY, A. S., PRAHA, ZÁVOD CHLUMČANY, 1893-1929 Inventář
Plzeň 3. 385 ZÁPADOČESKÉ TOVÁRNY KAOLINOVÉ, ŠAMOTOVÉ A SLOVENSKÉ ZÁVODY MAGNEZITOVÉ, A. S., PRAHA, ZÁVOD CHLUMČANY, (1887)1926-1945(1949) Inventář
Plzeň 3. 386 ZÁVODNÍ ORAGANIZACE KERAMICKÉHO ZÁVODU V CHLUMČANECH, 1919-1945 Inventář
Plzeň 5. 387 VELKOSTATEK KOPEC, 1722 - 1881 Inventář fotokopie
Plzeň 5. 389 VELKOSTATEK HLAVŇOVICE, 1688-1940 Inventář fotokopie
Plzeň 5. 390 VELKOSTATEK KRAŠOVICE - VÍSKY, 1720-1945 Inventář fotokopie
Plzeň 5. 391 VELKOSTATEK BŘEZÍ, 1855-1939 Inventář fotokopie
Plzeň 5. 393 VELKOSTATEK ŽLUTICE - ŠTĚDRÁ, 1599-1945 Inventář fotokopie
Plzeň 5. 394 VELKOSTATEK KUNKOVICE, 1773-1892 Inventář fotokopie
Plzeň 5. 395 VELKOSTATEK HALŽE, 1784-1947 Inventář fotokopie
Plzeň 3. 396 C. A W. WEISS, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, BUKOVEC, 1863-1946 Inventář
Plzeň 3. 397 ZÁVODNÍ VÝBOR TOVÁRNY C. A W. WEISS, BUKOVEC, 1926-1950 Inventář
Plzeň 3. 398 P. PIETTE, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST V PRAZE, ZÁVOD PLZEŇ, 1870-1911([1959]) Inventář
Plzeň 3. 399 PODPŮRNÝ FOND DĚLNICTVA LUČEBNÍHO PAPÍRNY PIETTE V PLZNI, 1937-1944(1967) Inventář
Plzeň 3. 400 GELLERT A SPOL., AKCIOVÁ SPOLEČNOST PRO PRŮMYSL PAPÍRNÍ, PRAHA, ZÁVOD PLZEŇ, 1898-1946([1969]) Inventář
Plzeň 3. 401 ÚHLAVSKÝ MLÝN, TOVÁRNA NA DŘEVOVINU A LEPENKY, SPOL. S R. O., HAMRY, 1903-1948(1951) Inventář
Plzeň 3. 402 KAREL ARNOŠT KÖHLER (CHEBSKÁ PAPÍRNA), 1906-1948 Inventář
Plzeň 3. 403 PRAŽSKÁ NEUSIEDELSKÁ, SPOJENÉ TOVÁRNY NA PAPÍR, CELULÓZU A DŘEVOVINU A. S., PRAHA, ZÁVOD PLZEŇ, (1895)1912-1949(1950) Inventář
Plzeň 3. 404 NEG, SPOLEČNOST PRO OBCHOD PAPÍREM A CELULOSOU, S. R. O., PRAHA, (1924)1927-1946(1949) Inventář
Plzeň 3. 405 JEDNOTA DĚLNICTVA LUČEBNÍHO PRŮMYSLU V PRAZE, ODBOČKA BUKOVEC, 1931-1946 Inventář
Plzeň 3. 406 PODPŮRNÝ FOND ZAMĚSTNANCŮ FIRMY ZÁPADOČESKÉ PAPÍRNY, NÁRODNÍ PODNIK V PLZNI, 1942-1961 Inventář
Plzeň 3. 407 AKCIOVÁ SPOLEČNOST SCHWARZKOPF A SPOL., AKCIOVÉ TOVÁRNY NA USNĚ, OBUV A ŘEMENY, SUŠICE, (1893)1920-1949(1955) Inventář
Plzeň 3. 408 KLATOVSKÁ TOVÁRNA NA PRÁDLO J. KRČMA A SYNOVÉ, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, KLATOVY, (1885)1919-1948(1953) Inventář text
Plzeň 3. 409 GRAFIKA TISKAŘSKÉ PODNIKY V PLZNI, ZAPSANÉ SPOL. S R. O., 1894-1953 Inventář text
Plzeň 3. 410 GRAFICKÉ ZÁVODY POUR A SPOL., KOMANDITNÍ SPOLEČNOST, PLZEŇ, (1899)1911-1950 Inventář

Stránky