DOBROVOLNÍ HASIČI CHEB, 1830-1945

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
8
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
14
Signatura: 
F 8/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
35
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1830 - 1945
Skupiny tématické evidence
Spolky hasičské do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)