PLENER ERNST, 1861-1911

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
12
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
21
Signatura: 
F 12/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
5
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1958
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1861 - 1911
Skupiny tématické evidence
Rodinné archivy a osobní fondy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)