CHEBSKÝ TÁBOR LIDU, CHEB, 1897

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
14
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
25
Signatura: 
F 14/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1958
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1897
Skupiny tématické evidence
Různé spolkové výbory a komitéty do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)