CHEBSKÝ PĚVECKÝ SPOLEK, 1860-1933

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
18
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
33
Signatura: 
F 18/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1958
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1860 - 1933
Skupiny tématické evidence
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)