RODINNÝ ARCHIV ERTLŮ, CHEB, 1827-1945

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
38
Signatura: 
F 20/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1958
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1827 - 1945
Skupiny tématické evidence
Rodinné archivy a osobní fondy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)