SPOLEK "CHEBSKÝ SNĚMÍK", CHEB, 1894-1917

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
21
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
40
Signatura: 
F 21/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1958
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1894 - 1917
Skupiny tématické evidence
Spolky studentské a mládežnické do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)