SPOLEK RAKOUSKÝCH OBCHODNÍCH ZAMĚSTNANCŮ CHEB, 1889-1910

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
22
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
42
Signatura: 
F 22/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1889 - 1910
Skupiny tématické evidence
Odborové organizace do roku 1945 – místní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)