DĚLNICKÝ TĚLOCVIČNÝ SPOLEK "VORWÄRTS" CHEB, 1901-1937

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
33
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
63
Signatura: 
F 33/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1958
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1901 - 1937
Skupiny tématické evidence
Spolky turistické a tělovýchovné (sportovní) organizace do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)