SOKOL - TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA CHEB, 1883-1947

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
34
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
65
Signatura: 
F 34/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
7
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1883 - 1947
Skupiny tématické evidence
Spolky turistické a tělovýchovné (sportovní) organizace do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)