STÁTNÍ POLICEJNÍ ÚŘAD CHEB, 1844-1938

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
38
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
73
Signatura: 
F 38/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
56
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1959
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1844 - 1938
Skupiny tématické evidence
Policie a četnictvo do roku 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)