MÍSTNÍ POLICEJNÍ ÚŘAD CHEB, 1896-1945

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
39
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
75
Signatura: 
F 39/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
30
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1959
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1896 - 1945
Skupiny tématické evidence
Policie a četnictvo do roku 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)