NSDAP - MÍSTNÍ SKUPINA CHEB, 1939-1944

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
40
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
77
Signatura: 
F 40/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1959
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1939 - 1944
Skupiny tématické evidence
NSDAP 1938 - 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)