ČESKÁ OBECNÁ ŠKOLA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, 1924-1937

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
42
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
81
Signatura: 
F 42/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1924 - 1937
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)