PRIEN GÜNTHER, 1914-1941 (1945)

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
43
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
83
Signatura: 
F 43/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
J. SLAVÍK
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1959
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1914 - 1941 (1945)
Skupiny tématické evidence
Rodinné archivy a osobní fondy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)