MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR HRZÍN, 1945-1959

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
127
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
239
Signatura: 
F 127/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
6
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1959
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)