VODNÍ SPOLEČENSTVO PLESNÁ, 1907-1931

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
144
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
265
Signatura: 
F 144/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1907 - 1931
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)