OBECNÁ ŠKOLA TŘEBEŇ, 1819-1908

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
147
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
269
Signatura: 
F 147/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
MARTINA BORTELOVÁ
PÍSKOVÁ B.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1993
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1819 - 1908
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)