ARCHIV OBCE POTOČIŠTĚ, 1880 -1945

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
148
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
271
Signatura: 
F 148/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1959
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1880 - 1945
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)