SPOLEČENSTVO VÝROBCŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A SOUČÁSTÍ LUBY, 1921-1933

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
150
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
275
Signatura: 
F 150/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1959
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1921 - 1933
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)