SPOLEK NĚMECKÝCH MAJITELŮ DOMŮ PLESNÁ, 1922-1944

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
156
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
285
Signatura: 
F 156/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1922 - 1944
Skupiny tématické evidence
Ostatní spolky do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)