SPOLEČENSTVO VÝROBCŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ PLESNÁ, 1911-1923

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
161
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
292
Signatura: 
F 161/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1911 - 1923
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)