MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR HÁJE, 1945-1957

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
189
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
339
Signatura: 
F 189/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
7
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1959
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1957
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)