INSPEKTORÁT MENŠINOVÝCH ŠKOL S ČSL. JAZYKEM VYUČOVACÍM CHEB, 1926-1938

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
192
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
343
Signatura: 
F 192/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA BORTELOVÁ
PÍSKOVÁ B.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1993
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1926 - 1938
Skupiny tématické evidence
Výbory, komitéty a kuratoria pro vydržování škol (včetně újezdních a místních školních rad)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)