MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR SKALKA, 1945-1958

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
195
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
352
Signatura: 
F 195/5
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
5
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1959
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1958
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)