OKRESNÍ ZASTUPITELSTVO SKALNÁ. 1881-1928

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
371
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
825
Signatura: 
F 371/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
11
Autor: 
FRANTIŠEK VESELÝ
M. BORTELOVÁ, H. KNETLOVÁ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1970
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1881 - 1928
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - okresní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)