OKRESNÍ ŠKOLNÍ RADA CHEB, 1868-1927

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
442
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
826
Signatura: 
F 442/5
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
7
Autor: 
FRANTIŠEK VESELÝ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1973
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1868 - 1927
Skupiny tématické evidence
Výbory, komitéty a kuratoria pro vydržování škol (včetně újezdních a místních školních rad)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)