ČESKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1930-1931

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
841
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
830
Signatura: 
F 841/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1930 - 1931
Skupiny tématické evidence
Mateřské školy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)