OKRESNÍ ÚŘAD SKALNÁ, 1855-1868

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
391
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
838
Signatura: 
F 391/2
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
10
Autor: 
FRANTIŠEK VESELÝ
LYDIE HUDLICKÁ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1970
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1855 - 1868
Skupiny tématické evidence
Politická správa po roce 1850 - okresní (včetně sčítacích operátů, lesních dohledacích úřadů)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)