OBECNÁ ŠKOLA OSTROH, 1877-1945

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
454
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
846
Signatura: 
F 454/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
9
Autor: 
MARTINA BORTELOVÁ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1877 - 1945
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)