OBECNÁ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, 1880-1945

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
455
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
847
Signatura: 
F 455/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
15
Autor: 
MARTINA BORTELOVÁ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1880 - 1945
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)