DÍVČÍ OBCHODNÍ ŠKOLA SESTER SV. KŘÍŽE CHEB, 1936-1937

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
209
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
851
Signatura: 
F 209/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1936 - 1937
Skupiny tématické evidence
Odborné školy - ekonomické (obchodní akademie, obchodní školy a školy hospodářské)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)