ŽIVNOSTENSKÁ POKRAČOVACÍ ŠKOLA SKALNÁ, 1931-1945

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
153
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
852
Signatura: 
F 153/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1931 - 1945
Skupiny tématické evidence
Odborné školy - průmyslové (vyšší a nižší)
Odborná učiliště, střední odborná učiliště, integrované odborné školy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)