3. NÁRODNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1952-1953

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
235
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
854
Signatura: 
F 235/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1952 - 1953
Skupiny tématické evidence
Osmileté a devítileté školy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)