ODBORNÁ ŠKOLA ÚSTŘEDNÍ MATICE ŠKOLSKÉ PRO ŽENSKÁ POVOLÁNÍ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1929-1938

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
236
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
855
Signatura: 
F 236/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1929 - 1938
Skupiny tématické evidence
Odborné školy - zdravotnické, sociálně - zdravotní, sociální, hospodyňské (výživy)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)