NĚMECKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, 1928-1930

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
180
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
860
Signatura: 
F 180/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1928 - 1930
Skupiny tématické evidence
Mateřské školy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)