ZEMĚDĚLSKÉ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PLESNÁ, 1957-1970

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
342
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
861
Signatura: 
F 342/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1957 - 1970
Skupiny tématické evidence
Odborná učiliště, střední odborná učiliště, integrované odborné školy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)