VÝBOR ODBORNÝCH POKRAČOVACÍCH ŠKOL CHEB, 1933-1938

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
233
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
863
Signatura: 
F 233/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1933 - 1938
Skupiny tématické evidence
Školská správa

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)