DĚTSKÝ ÚTULEK KLADSKÁ, 1962-1964

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
283
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
869
Signatura: 
F 283/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1962 - 1964
Skupiny tématické evidence
Sociální ústavy po roce 1945 (starobince, domovy důchodců, okresní ústavy soc. služeb, dětské domovy apod.)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)