ZEMĚDĚLSKÁ NEMOCENSKÁ POJIŠŤOVNA CHEB, 1921-1938

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
693
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
871
Signatura: 
F 693/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
6
Autor: 
FRANTIŠEK VESELÝ
LYDIE HUDLICKÁ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1965
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1921 - 1938
Skupiny tématické evidence
Okresní nemocenské pojišťovny (ONP), okresní zemědělské pojišťovny (OZP) a jiné jim na roveň postavené

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)