OKRESNÍ VÝBOR NÁRODNÍ FRONTY AŠ, (1946) 1948-1959

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
858
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
880
Signatura: 
F 858/2
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
31
Autor: 
JOSEF JANIŠ
MARIE MARTINCOVÁ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1959
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1946) 1948 - 1959
Skupiny tématické evidence
AVNF, výbory NF - okresní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)