III. DÍVČÍ OBECNÁ ŠKOLA CHEB, 1904-1944

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
737
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
886
Signatura: 
F 737/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
5
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1904 - 1944
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)