MÍSTNÍ ŠKOLNÍ RADA TŘI SEKERY, 1946-1950

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
520
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
887
Signatura: 
F 520/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1946 - 1950
Skupiny tématické evidence
Výbory, komitéty a kuratoria pro vydržování škol (včetně újezdních a místních školních rad)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)