NÁRODNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA "SEVER" MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1949-1954

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
532
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
888
Signatura: 
F 532/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1949 - 1954
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní
Školy měšťanské (střední do roku 1953)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)