DÍVČÍ REFORMNÍ REÁLNÉ GYMNÁZIUM CHEB, 1905-1934

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
32
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
892
Signatura: 
F 32/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
7
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1905 - 1934
Skupiny tématické evidence
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)