ŘÍŠSKÉ DÁLNICE - STAVEBNÍ ODDĚLENÍ CHEB, 1907-1945

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
199
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
895
Signatura: 
F 199/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
5
Autor: 
SLAVÍK JAROSLAV
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1959
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1907 - 1945
Skupiny tématické evidence
Německá politická správa 1938 - 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)