ARCHIV MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1821-1945

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
471
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
906
Signatura: 
F 471/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
15
Autor: 
NEUVEDEN
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1985
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1821 - 1945
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)