JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HAZLOV, 1949-1965

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
630
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
913
Signatura: 
F 630/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
13
Autor: 
JAROSLAV MIMRA
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1949 - 1965
Skupiny tématické evidence
190910

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)