ARCHIV MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, 1850-1945

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
167
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
916
Signatura: 
F 167/2
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
151
Autor: 
VÁCLAV STANĚK
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1978
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1850 - 1945
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)